TYA

Tyas verksamhetsidé är att vi aktivt vill bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status i transportbranschen, och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet i företagen. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel. Vår vision är att skapa säker arbetsmiljö, högre kompetens och hållbar tillväxt i transportbranschen. Våra mål är att genom samverkan skapa ökad säkerhet och attraktiva arbetsplatser, tillgodose branschens behov av kompetens och tillfredsställa behovet av kompetent personal.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Yrke Däckmontör

TYA har gjort en film som visar hur det är att jobba som däckmontör.

Det här är TYA

En liten film som beskriver TYAs verksamhet.

Att arbeta som taxiförare

Hur det är att jobba som taxiförare – en film där taxiförare berättar om sin arbetsvardag. Möt Tina, Linda, Said med flera när de och deras kollegor berättar om varför de gillar att arbeta i taxibranschen. De kör skolskjuts, sjuk- och mattransporter, person- och företagstaxi. Några av dem jobbar också i beställningscentralen.

Trendindikator 2022

Brist på förare skapar problem. Drygt hälften av åkeriföretagen har behov av att anställa och det totala behovet uppgår till cirka 3 650 fler förare. Vår långsiktiga bedömning ligger fast; det kommer att behövas mer än 50 000 nya förare de närmaste tio åren.