Miljöpolicy

Utbudets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del, tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet, i all verksamhet.
 
Medarbetarnas miljötänkande och engagemang i miljöfrågor ska påverkas i positiv riktning. Utbudet följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som företaget berörs av. Utbudets miljöarbete och miljöpolicy ska ses över kontinuerligt.
 

Konkret på utbudet.se

Våra leveranser sker med miljöcertifierade distributörer, företag som tar miljöfrågorna på största allvar. För att minimera miljöpåverkan packas informationsmaterialen som beställs från oss i kartong av återvunnet papper. Som utfyllnad i paketen används papper, inte plaster. Vi använder ett flertal olika storlekar på emballage för att kunna anpassa emballaget efter storleken på beställningen. Detta för att minimera packmaterialåtgången. Våra egna produktioner trycks på svanenmärkt papper på miljöcertifierade tryckerier.

 
 
Kontakta oss gärna om du har frågor om vår miljöpolicy.
 
Miljöansvarig: Fredrik Skytt 08-440 92 30