Riksförbundet Noaks Ark

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförda infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra den sociala utsatthet som personer som lever med hiv och deras familjer erfar i samhället.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Noaks Ark HIV folder på engelska

WHAT IS HIV? HIV IS A VIRUS that causes a chronic infection.

Noaks Ark HIV folder på franska

QU’EST-CE QUE LE VIH ? LE VIH EST UN VIRUS qui provoque une infection chronique.

Trevlig resa Noaks Ark

Att resa är ett fantastiskt sätt att både koppla av och träffa nya människor. På resor är vi också mer spontana, vilket på många sätt är något positivt. Men det innebär också att vi är lite mer riskbenägna.

Noaks Ark podcast

Noaks Ark-podden

NoaksArkverksamhetsberattelse_2023

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och motverka det sociala stigma som fortfarande är starkt. Vår vision är en värld där hiv inte längre sprids. En värld där oron och konsekvenserna av att få ett hivpositivt besked inte längre existerar. Men så länge hiv finns i samhället drivs vi av att infektionen inte ska begränsa de personer som lever med hiv.

Basutbildningar Noaks ark

Kostnadsfria basutbildningar våren 2024


Intervju med Noaks Ark

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförda infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra den sociala utsattheten.

Hej Sophie!

Kan du berätta lite mer om er verksamhet?

Noaks Ark arbetar främst med att förebygga hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi strävar efter ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående genom exempelvis stödverksamhet i våra föreningar. En stor del av organisationens arbete syftar till öka medvetenheten om hiv och uppmana till att testa sig för att få en tidig diagnos och därmed få behandling. Behandlad hiv smittar inte och det vill vi göra alla medvetna om i samhället. 

Hur är ert material upplagt?

Genom att lärare får tillgång till ett bra och pedagogiskt material kan de få stöd i att undervisa i sexuell hälsa, med hiv som utgångspunkt. Materialet är lätt tillgängligt genom sina korta men informativa texter och grafiska utformning, som har ett ungdomligt tilltal. Genom att använda materialet som diskussionsunderlag blir foldern lätt att integrera i undervisningen. Det lilla formatet på foldern gör det enkelt för eleven att stoppa i fickan och läsa vidare vid ett senare tillfälle. Materialet kan bidra till att unga personer blir mer medvetna om risker kopplat till sexuell hälsa och hiv. Vi hoppas att konsekvensen blir att unga personer tar mer medvetna beslut vid sexuella kontakter. PÅ Noaks Arks hemsida går det att ladda ner information både i skrift och ljudfiler på 13 språk. Det går även att få mer kunskap om hiv på 12 språk på Noaks Ark Direkt genom att ringa 020-78 44 40. 

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem?

Unga personer är en väldigt viktig målgrupp för oss.   
En stor del av Noaks Ark arbete fokuserar på hiv-prevention, men även på att minska risken att överföra andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner och där spelar skolan en mycket viktig roll. Med Noaks Arks hjälp kan lärare säkerställa att elever tidigt får kunskap om och utvecklar förståelse för vikten av en bra sexuell hälsa. 
Intervjuad är Sophie Lönn, kanslichef & kommunikationschef
Lärarröster om materialet Bra med lite kortare informationsfoldrar. Så att det blir lätt för elever att "orka" läsa dessa broschyrer.