Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Installatörer ser till att grundfunktioner som rent vatten, el, värme, kyla, ventilation, larm och fiber fungerar i vårt moderna samhälle.

Det är Sveriges installatörer som gör klimatomställningen möjlig. Rent vatten, ljus, frisk luft, värme och kyla. Det är viktiga byggstenar i vårt moderna samhälle och förutsättningar som många tar för givet. Sverige står nu inför en klimatomställning där smarta installationer har en nyckelroll att spela för att du och jag ska kunna fortsätta leva våra liv som idag – även i framtiden.

Hos Installatörsföretagen samlas installationsbranschens företag som steg för steg gör världen mer klimatsmart genom elektrifiering, energieffektivisering och hållbara installationer. Det är våra medlemmar som gör det möjligt för Sverige att nå klimatmålen.

Vi är Installatörsföretagen och vårt uppdrag är brett. Vi stöttar våra medlemsföretag i deras vardag, samtidigt som vi företräder branschen i debatten och arbetar för att trygga framtidens arbetskraft. När installatörerna ska starta, driva eller utveckla sina företag, då står vi vid deras sida och hjälper dem att bli bättre arbetsgivare och mer framgångsrika som företagare.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett modernt, klimatsmart och hållbart Sverige. Det är vi som gör det möjligt. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivar-organisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
El- och Energiprogrammet

Det här är en film om elteknikbranschen och om de unga människorna som finns i den. Ett yrke som kan ta dig hela vägen till Yrkes-VM i Saõ Paolo (eller Abu Dhabi 2017).

Distributionselektrikern Ida

Som installatör bidrar du till utvecklingen av ett väl fungerade och hållbart samhälle. Installatören installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme, ventilation, sanitet, vatten, kyla, sprinklers, kraft och säkerhet. I branschen för tekniska installationer finns det gott om jobb och karriärmöjligheter.

Automationselektrikern Shkar

Som installatör bidrar du till utvecklingen av ett väl fungerade och hållbart samhälle. Installatören installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme, ventilation, sanitet, vatten, kyla, sprinklers, kraft och säkerhet.

Elektrikern Emmy

Som installatör bidrar du till utvecklingen av ett väl fungerade och hållbart samhälle. Installatören installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme, ventilation, sanitet, vatten, kyla, sprinklers, kraft och säkerhet. I branschen för tekniska installationer finns det gott om jobb och karriärmöjligheter.

Larm-, säkerhets- och teleteknikern Jonas

Som installatör bidrar du till utvecklingen av ett väl fungerade och hållbart samhälle. Installatören installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme, ventilation, sanitet, vatten, kyla, sprinklers, kraft och säkerhet.

Installatörsföretagen Engelska

Samma folder fast på engelska.

Installatörsföretagen Arabiska

Samma broschyr fast på arabiska

Upplyst - Frågor Till Elever

Elevmaterial - frågor om jämställdhet och tolerans

Upplyst - Handledning Frågor Till Lärare

Lärarhandledning - frågor om jämställdhet och tolerans att använda som diskussionsunderlag i klassrummet

Upplyst - Frågor

PPT presentation "Upplyst" om jämställdhet och tolerans. Frågorna som följer är tänkta att användas som diskussionsunderlag. Belys gärna frågorna ur olika vinklar och låt eleverna diskutera varandras svar.