Fondbolagens Förening

Fondbolagens förening är en branschorganisation för fondbolag med syfte att tillvarata fondspararnas och fondbolagens intressen. En av föreningens uppgifter är att verka för ökad kunskap om fondsparande. Informationen ska vara saklig och enkel men ändå innehålla det viktigaste du som fondsparare behöver.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Handledning för Broschyren Fonder

Handledning till broschyren

Testa vad du kan om fonder

Testa vad du kan om fonder - Vilka påstående om fonder är sant?

Kahoot - 10 frågor om Fonder

vad kan du om fonder?

Lärarröster om materialet

"Ett bra och genomarbetat material som gör fonder lättare att förstå för mina komvuxelever. Kommer att titta på det andra materialet som erbjuds."

"Eleverna har fått inblick en annan sparform än vad flertalet kände till tidigare."

"Bra överblick av området Några tydliga instick i exempel för den som vill testa men har klart begränsade tillgångar."

"Det bästa är att det är uppdaterat."

"Passar utmärkt på procentavsnittet där man dels visar hur man räknar men även visar på vikten av pensionssparande."