Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Vi är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor. Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning och har sedan 1951 delat ut drygt 13 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid. Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än. 
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
Ett samtal med vården

I den här filmen får eleverna höra hur ett samtal med en vårdcentral kan gå till. De ska lyssna på samtalet och svara på frågor om det.

Cancerfonden lärarhandledning till hälsa och vård i Sverige

Det här materialet handlar om att ta hand om sin hälsa för att må bra och förebygga sjukdom, om att söka vård i Sverige och om sjukdomen cancer.

Hälsa och vård i Sverige - Övning: Ett samtal med vården

Exempel på hur övningar kan se ut i materialet Hälsa och vård i Sverige. Här är det hörförståelse. Eleverna får svara på frågor om vad som sas i samtalet med vårdcentralen.

Rättelse s. 33

Det har dykt upp ett tryckfel på sidan 33 i häftet. Här kommer rätt länk.


Intervju med Cancerfonden

Vi har pratat med Helena Torsler Andersson om deras SFI-projekt och Cancerfondens verksamhet och syfte.

Kan du berätta lite mer om er verksamhet 

Cancerfonden är en ideell organisation. Pengarna vi samlar in används till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Vi har inga statliga bidrag utan är helt beroende av givarnas pengar.

Hur är ert material upplagt? 

Vårt material är uppdelat i tre delar. En del om hur du kan ta hand om din hälsa genom goda levnadsvanor och genom att delta i de screeningprogram som finns. Del två handlar om hur vården i Sverige fungerar, hur du kontaktar en vårdcentral och hur du tolkar en kallelse från vården. Den sista delen handlar om sjukdomen cancer och om vad forskning är. Cancer kan vara ett laddat ämne, men materialet är hoppfullt och visar på hur forskningen räddar liv.
Materialet finns både i tryck och på cancerfonden.se/utbildning
Övningarna består av läs- och skrivövningar, hörselförståelse genom film och ljudinspelningar (på webben) samt övningar kring diagram.

Hur ser ni på ert uppdrag gentemot skolan och varför är det viktigt för er att kommunicera med dem? 

Cancerfonden har under en längre period försökt att nå ut med information om hälsa och vård till gruppen utlandsfödda. Det har varit en utmaning. Ett av de bästa sätten är att möta gruppen där de befinner sig. Sfi-lärarna möter gruppen dagligen och därför beslutade vi att göra ett material som både ökar kunskapen i svenska språket och samtidigt sprider kunskap om hur du ska minska risken för att drabbas av svår sjukdom och om hur vården i Sverige fungerar.
Vi arbetar ständigt med frågan "jämlik vård" och förutom påverkansarbete är en förutsättning för jämlik vård att sprida kunskap om hälsa och vård till alla grupper i Sverige.
 
Helena Torsler Andersson, Leg. sjuksköterska och sakkunnig onkologiLärarröster om materialet

"Det är jättebra information och bra att det är frågor till. Mycket uppskattat av eleverna!!"

"Jag tyckte allt var bra som det var nu!"

"Ett jättebra material-tillgängligt och skrivet på enkel svenska. Det behövs fler liknande för att göra vårt samhälle mindre komplext. Utmärkt att använda i undervisningen."

"Ett bra material som är tydligt med film och text och ordförklaringar. Hade gärna haft kring andra sjukdomar också."

"Mycket värdefull information och är lämplig för många grupper."