Svenska Läkare mot Kärnvapen

Vi är vad vi heter, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Krig tar människoliv. Men i krigssituationer kan modern sjukvård och läkare fortfarande rädda många. Vid ett kärnvapenkrig försvinner den möjligheten. Vid ett kärnvapenkrig försvinner alla möjligheter. Läs mer om oss på SLMK.org.

Tryckt material för beställning