Svensk Betong Service AB

Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar Svensk Betong för en stark betongbransch som bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande. Svensk Betong är branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
13 sanningar om betong

Kan du din betong?

Klimatförbättrad betong Vägledning

Vägledning Klimatförbättrad betong – är en mycket uppskattad vägledning om hur vi tillsammans inom hela värdekedjan inom bygg kan gå från ord till handling vad det gäller klimatomställningen.


Svensk Betong Webbutbildning: Klimatförbättrad betong

Branschorganisationen Svensk Betong har tagit fram en webbaserad utbildning som är kostnadsfri och öppen för alla.

 

För dig som vill lära mer om hållbart byggande i betong!

Användningen av klimatförbättrad betong är ett viktigt sätt för att öka takten i klimatomställningen inom bygg- och anläggningssektorn. Branschorganisationen Svensk Betong har därför tagit fram en webbaserad utbildning som är kostnadsfri och öppen för alla.

Den svenska betongbranschen har som vision att all betong som används i Sverige skall vara klimatneutral år 2045 – och det skall finnas klimatneutral betong på marknaden är 2030. Det här är en stor omställning som kräver insatser och arbete av alla oss som arbetar med betong. Att sprida kunskap och goda erfarenheter med klimatförbättrad betong är ett viktigt sätt för att öka takten i klimatomställningen inom bygg- och anläggningssektorn. Användningen av klimatförbättrad betong är ett viktigt steg och vi som arbetar i betongbranschen vill sprida kunskap och goda exempel för att få det att hända.

Tillsammans med medlemsföretagen har Svensk Betong tagit fram en webbaserad utbildning om klimatförbättrad betong där du även får ta del av erfarenheter från aktörer i hela värdekedjan. Utbildningen tar drygt en timma i sin helhet, men kan också tas i steg. Den är kostnadsfri och öppen för alla!

Övergripande målsättningar med utbildningen

  • Skapa förutsättningar för ökad användning av klimatförbättrad betong och resurseffektivt betongbyggande
  • Ökad acceptans för nya, hållbara lösningar och förändrade arbetssätt
  • Gå från ord till handling, genom ökad trygghet och kompetens

 

Innehåll

Utbildningen byggs upp av blandade presentationsformer. En film introducerar det övergripande sammanhanget och en animerad film förklarar betongens klimatpåverkan. Faktasidor blandas med intervjuer med personer från branschen som bidrar med kunskap utifrån sina erfarenheter av klimatförbättrad betong. I slutet av utbildningen visar fem referensprojekt med fakta och intervjuer vad vi i praktiken kan göra redan idag.

Webbutbildningen bygger på Vägledning Klimatförbättrad betong som finns att beställa här på Utbudet.se och den kan gärna användas som stöd och komplement till webbutbildningen.

Vill du lära mer om hållbart byggande i betong? Klicka på anmälningsknappen för att registrera dig och gå webbutbildningen!


Anmäl dig här
Svensk Betong Webbutbildning: Klimatförbättrad betong