Europeiska Migrationsnätverket (EMN), Migrationsverket

Europeiska migrationsnätverket (EMN) är ett nätverk som finansieras av Europeiska kommissionen. Nätverket har i uppdrag att förse Europeiska unionens institutioner, samt myndigheter och regeringar i EU:s medlemsstater, med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor i syfte att stödja policyutvecklingen på området. Informationen som EMN tillhandahåller riktar sig också till allmänheten. Under 2008 inrättades EMN som en permanent expertgrupp. EMN består av nationella kontaktpunkter i EU:s medlemsländer samt ett antal observatörsländer. Migrationsverket är den svenska kontaktpunkten.
Tryckt material för beställning
Komplettera med digitala material
Alla nedanstående digitala filer, mejlas automatiskt ut till din registrerade e-postadress inom en vecka efter lagd beställning. Du kan också ladda ner dem direkt här.
EMN Asylum and Migration Glossary

Ord om migration baseras på EMN Asylum and Migration Glossary. Denna ordlista innehåller fler än 500 termer inom asyl och migration som är översatta till de flesta EU-språk och norska.

EMN Asylum and Migration Glossary Informationsblad

Här kan du läsa mer om ordlistan och även få information om hur online versionen och appen fungerar.